1.

ارزیابی تأثیر محرک‌ها بر پاسخ بیوشیمیایی و بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز سزکوئی‌ترپنوئیدها در کشت ریشه‌های مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 19-42
ویدا مدنی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا

2.

باززایی درون ‌شیشه برخی ژنوتیپ‌های ایرانی یونجه (Medicago sativa L.) از طریق جنین‌زایی بدنی

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 39-50
سهراب عابدی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق؛ مجید شکرپور

3.

بررسی تأثیر امواج فراصوت بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی کشت سلولی خشخاش ایرانی و تولید تبائین در آن

دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 47-62
علی اصغر عسکری؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ سعید خماری؛ لیلی هنرمند

4.

تولید کالوس و باززایی گیاه Papaver pseudo-orientale در شرایط کشت درون شیشه‌

دوره 3، شماره 10، اسفند 1390، صفحه 11-22
مریم حقیقت حور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب