1.

اثر برخی نانوذرات و کودهای بیولوژیک بر اجزای فلورسانس ‏کلروفیل و برخی صفت‌های فیزیولوژیک تریتیکاله ‏‎(x ‎Triticosecale Wittmack)‎‏ در سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 13-40
فاطمه آقائی؛ رئوف سید شریفی؛ سلیم فرزانه

2.

بررسی اثر کمبود آب بر شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و میزان پرولین در شش ژنوتیپ جو و رابطه آن با دمای آسمانه (Canopy) و عملکرد

دوره 2، شماره 5، آذر 1389، صفحه 51-62
ابراهیم ممنوعی؛ رئوف سید شریفی

3.

تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) تحت شرایط دیم

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-20
رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی

4.

تأثیر نانواکسید آهن در عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 21-40
حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده؛ غلامرضا امین زاده

5.

تأثیر ورمی‌کمپوست و متانول بر روند تغییرات اجزای فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیکی تریتیکاله تحت تأثیرتنش شوری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 39-70
خدیجه صورآذر‏؛ رئوف سید شریفی

6.

تأثیر یونیکونازول، قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و اسمولیت‌های سازگار گندم در شرایط شوری خاک

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 87-104
فاطمه اقایی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب