1.

اثر عوامل اقلیمی بر ویژگی‌های تشریحی برگ در جمعیت‌های درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser)

دوره 4، شماره 13، آذر 1391، صفحه 57-70
مینا ربیعی؛ یونس عصری؛ روح انگیز عباس عظیمی؛ مریم دهقان

2.

تأثیر برخی عوامل محیطی بر صفت‌های مورفولوژیکی، آناتومیکی و فیتوشیمی عناب (Ziziphus jujuba Miller) در استان خراسان جنوبی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 97-116
مینا ربیعی؛ نرگس بیجاری؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی

3.

تأثیر بعضی عوامل محیطی بر ویژگی‌های رویشی، جوانه‏زنی بذر و مواد مؤثّر کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides)

دوره 8، شماره 29، مهر 1395، صفحه 91-106
یونس عصری؛ مریم فیروزی اردستانی؛ مینا ربیعی؛ غلامرضا بخشی خانیکی

4.

تأثیر درجه روز رشد و خصوصیات خاک بر فنولوژی و ویژگی‌های مورفولوژی گیاه دارویی بن سرخ (Allium jesdianum Boiss & Buhse) در استان لرستان

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 35-52
پروین رامک؛ یونس عصری

5.

مطالعه جامعه‌های گیاهی شوره‌زارهای پناهگاه حیات وحش موته، دلیجان

دوره 6، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 85-98
مینا ربیعی؛ یونس عصری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب