1.

بررسی تحولات مورفولوژیکی الگوی رودخانۀ آزادرود با استفاده از شاخص‌های هندسی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-16
محمد حسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ حسام ملکی

2.

بررسی تغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشته ها ی ماسه ای

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 299-320
ایرج جباری؛ نوشین پیروزی نژاد؛ محمد حسین رضائی مقدم

3.

بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-14
محمدحسین رضائی مقدم؛ محمدرضا ثروتی؛ صیاد اصغری سراسکانرود

4.

بررسی جابه‌جایی جانبی مجرای رودخانۀ ارس از سال 1379 تا 1393 (از 15 کیلومتری غرب شهر اصلاندوز تا خروج رودخانه از محدودۀ سیاسی ایران)

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 15-32
محمد حسین رضائی مقدم؛ منصور خیری زاده؛ مسعود رحیمی

5.

بررسی کیفیت مدل رقومی ارتفاعی تهیه‌شده از تصاویر سنتینل -1 برای استخراج آبراهه‌ها: مطالعۀ تطبیقی در حوضۀ آبخیز تفتان

دوره 35، شماره 2، تیر 1403، صفحه 23-44
مصطفی مهدوی‌فرد؛ ایوب محمدی؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ صدرا کریم زاده

6.

تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری‌ چندمعیاره با روش رگرسیون لجستیک برای بررسی مناطق حساس به وقوع زمین‌لغزش در حوضۀ زیلبیرچای

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 33-52
محمدرضا نیکجو؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ صغری اندریانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب