1.

ارزیابی مقایسه‌ای الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چندمعیارة MABAC و CODAS در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش؛ نمونة پژوهش: شهرستان کوثر

دوره 31، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-24
عقیل مددی؛ الناز پیروزی؛ مهدی فعال نذیری

2.

ارزیابی و پهنه‌بندی خطر ریزش با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: حوضه آبخیز

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 63-80
عقیل مددی؛ عطا غفاری؛ الناز پیروزی

3.

بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک گردنه صائین (بین شهر نیر و سراب، منطقه آذربایجان) با استفاده از روش آنبالاگان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 77-94
عقیل مددی

4.

بررسی و مقایسه فرسایش و تولید رسوب در زیر حوضه‌های حوضه آبریز ویلادره (استان اردبیل)

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 61-74
عقیل مددی

5.

تحلیل شکل مجرا و ارزیابی قدرت رودخانة گیوی‌چای (از حدفاصل سد گیوی تا الحاق به رودخانة قزل‌اوزن)

دوره 30، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 79-98
الناز پیروزی؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری

6.

مدلسازی محلات مسکونی مناسب شهر اردبیل به روش AHP در محیط GIS

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 179-196
محمد آزادی مبارکی؛ فریدون بابایی اقدم؛ عقیل مددی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب