1.

استفاده از تصاویرسنجنده‌ی TM-5 در تعیین تغییرات عمق نسبی و مساحت دریاچه‌ی پریشان

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-16
سعید رحیمی هرآبادی؛ فرزام خسروی؛ سعید گودرزی مهر؛ مهران مقصودی

2.

پایش تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ایستگاه بادسنجی نمونة پژوهش: محدودة ریگ زهک در شرق دشت سیستان

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 131-148
مهران مقصودی؛ فاطمه گراوند؛ بایرامعلی عبدی نژاد؛ پریسا پیرانی

3.

شناسایی منابع ماسه‌های بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-16
مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر مشهدی؛ مهدی تقی‌زاده؛ سمیه ذهاب ناظوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب