1.

الگوسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگ‌فرش بیابان (مطالعة موردی: دشت ریگی بردسیر)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 21-38
سید حجت موسوی؛ اسماعیل پاریزی؛ عبدالمجید احمدی

2.

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS در شهرستان خرم‌آباد

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 43-60
رامین حاتمی فرد؛ سیدحجت موسوی؛ مسعود علیمرادی

3.

تأثیر مؤلفه‌های مورفومتری برخان بر میزان جابه‌جایی آن (مطالعه موردی: ریگ چاه جام)

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 101-118
سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری

4.

تحلیل مکانی و قابلیت‌سنجی پهنه‌های مستعد توسعة گردشگری در شهرستان فسا

دوره 29، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 145-168
سید حجت موسوی؛ نجمه نظری؛ یونس غلامی

5.

تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-34
جواد خوشحال دستجردی؛ سید حجت موسوی؛ عبدالرضا کاشکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب