1.

ارزیابی و مقایسه‌ی توسعه‌ی نواحی ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 83-100
رعنا شیخ بیگلو؛ مسعود تقوایی

2.

بررسی و ارزیابی وضعیت پارک‌های شهر اصفهان بر اساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 47-64
مسعود تقوایی؛ گلشن مرادی؛ اعظم صفرآبادی

3.

تحلیلی بر نظام سکونتگاه‌های شهری کلان منطقه مرکزی در سال‌های 90-1335

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 99-114
الهه جعفری؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی

4.

تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان(با تأکید بر هتل-ها)

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 91-112
احمد شاهیوندی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی

5.

تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستان‌های استان هرمزگان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 53-68
مسعود تقوایی؛ محمد صبوری

6.

تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه پارک‌های شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: پارک‌های شهر آباده)

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 55-74
مسعود تقوایی؛ حسین کیومرثی

7.

تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 13-28
فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو

8.

سطح‌بندی و سنجش درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‏ ای

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 15-38
مسعود تقوایی؛ عیسی بهاری

9.

مکان‌یابی دهکده‌های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل SWOT (نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 99-120
مسعود تقوایی؛ محمدمهدی تقی‌زاده؛ حسین کیومرثی

10.

نقش و جایگاه برنامه‌ریزی چند بعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم مطالعه موردی: منطقه خرو طبس

دوره 20، شماره 3، آذر 1388، صفحه 45-62
مسعود تقوایی؛ غلامحسین احسانی؛ اعظم صفرآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب