1.

بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 81-106
نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی

2.

بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

دوره 20، شماره 3، مهر 1388، صفحه 135-157
رسول ربانی؛ نصراله پورافکاری؛ محمود کتابی؛ محمود رئوفی

3.

تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 67-84
نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب