1.

بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

دوره 20، شماره 3، مهر 1388، صفحه 135-157
رسول ربانی؛ نصراله پورافکاری؛ محمود کتابی؛ محمود رئوفی

2.

رابطه احساس محرومیت نسبی با گرایش به هوّیت ملی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 22، شماره 2، تیر 1390، صفحه 67-94
علی ربانی؛ رسول ربانی؛ محمدرضا حسنی

3.

شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 43-68
وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا؛ رسول ربانی؛ زهرا ذاکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب