1.

بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 155-174
محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی

2.

بررسی فردگرایی روش‌شناختی و چالش‌های آن در علوم ‌اجتماعی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-18
اسفندیار غفاری نسب؛ محمدتقی ایمان

3.

دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

دوره 28، شماره 4، دی 1396، صفحه 139-154
یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب