1.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد

دوره 28، شماره 4، دی 1396، صفحه 31-52
اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ جعفر رستمی

2.

بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج

دوره 27، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 27-46
اصغر میرفردی؛ حکیم احمدی قارنائی

3.

بررسی رابطه مسؤولیت­ پذیری و گرایش به صرفه­ جویی در مصرف آب

دوره 24، شماره 2، تیر 1392، صفحه 185-200
سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ قاسم زارعی

4.

بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 93-110
اصغر میرفردی؛ فروغ فرجی

5.

تحلیل جامعه ‏شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 123-136
سیروس احمدی؛ علی حیدری؛ اصغر میرفردی؛ زهرا مردانی

6.

میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

دوره 28، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-16
اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ عبدالله ولی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب