1.

بررسی رابطه دینداری و امیدواری اجتماعی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شیراز

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 195-208
مریم مومنی؛ بیژن خواجه نوری؛ آزاده هوشیار

2.

بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-14
بیژن خواجه نوری؛ مهری مرادخانی؛ الهام شیردل؛ شهناز براتی

3.

بررسی رابطۀ بین عوامل جامعه‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر شیراز

دوره 30، شماره 4، دی 1398، صفحه 35-58
فرناز دسترس؛ بیژن خواجه نوری

4.

رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

دوره 20، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-24
بیژن خواجه نوری؛ علی اصغر مقدس

5.

عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرآیند جهانی‌شدن

دوره 23، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 41-64
بیژن خواجه نوری؛ مریم السادات دل آور

6.

گرایش به حجاب و سبک‌های متفاوت زندگی مطالعه موردی: زنان شهر شیراز

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 141-166
بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی

7.

مطالعه‌ ارتباط بین جهانی شدن فرهنگی و مدیریت بدن مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه

دوره 25، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 163-180
لیلا پرنیان؛ بیژن خواجه نوری

8.

مطالعه رابطه‌ جهانی شدن فرهنگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه)

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 65-84
بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب