1.

الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 41-54
منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی

2.

بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)

دوره 24، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 71-96
منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ گلمراد مرادی

3.

بررسی نمودهای عرفی شدن دین در سبک زندگی جوانان شهر اصفهان (با تأکید بر نظریه عرفی شدن)

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 153-176
سید علی هاشمیان فر؛ مولود هاشمی

4.

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ناحیه ۲ شهراراک و انطباق آن با استانداردهای ملی

دوره 20، شماره 4، دی 1388، صفحه 103-134
محمد گنجی؛ علی هاشمیان فر

5.

تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

دوره 27، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-26
مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر

6.

تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر مزاحمت‌های خیابانی (مورد مطالعه: زنان ساکن شهر هرات-افغانستان‌)

دوره 34، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-24
سیدعلی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی؛ فریده محمدی

7.

تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 25-44
سید علی هاشمیان فر؛ محمد گنجی؛ محمد گنجی

8.

تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

دوره 31، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-22
زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر

9.

زنی میان آسمان و زمین: مطالعۀ مردم‌نگارانۀ زندگی زنان معلقه و درک آنها از معلقگی در بافت فرهنگی یکی از محلات حاشیۀ شهر اصفهان

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 53-82
زهره بیاتی کمیتکی؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی

10.

سنخ‌شناسی طلاق و پیامدهای اجتماعی آن (مطالعه موردی: زنان مطلقۀ تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 29، شماره 2، تیر 1397، صفحه 65-92
منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیان فر؛ عزیزاله آقابابایی

11.

مطالعۀ جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زنان مطلقه به ازدواج مجدد (مطالعۀ موردی شهر اصفهان)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 89-112
علی قنبری برزیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ بهجت داوودی

12.

نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تأثیر خانواده و دانشگاه بر آن

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 39-56
علی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی؛ مقصود فراستخواهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب