1.

بازنمایی کالایی‏‌شدن احساسات در روابط اجتماعی (مورد مطالعه: فیلم سینمایی آرایش غلیظ)

دوره 28، شماره 4، دی 1396، صفحه 19-30
احسان آقابابایی؛ مسعود کیانپور

2.

بدنمندی و تجربۀ خود در سینمای ایران: مطالعۀ پدیدارشناختیِ شش فیلم از دهۀ 60 تا 90

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 51-82
عرفان ناصری؛ احسان آقابابایی؛ مسعود کیانپور؛ علیرضا صیاد

3.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تعلق‌مندی نسبت به محیط زیست (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-16
عبدالحسین کلانتری؛ مسعود کیانپور؛ وحید مزیدی شرف آبادی؛ مجتبی لشگری

4.

تبیین جامعه­شناختی تأثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزّت نفس با تأکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 91-111
وحید قاسمی؛ وحید قاسمی؛ مسعود کیانپور؛ فروغ کاظمی

5.

تبیین جامعه‌شناختی تأثیر شبکه­ اجتماعی فیس­بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 67-84
الهام کیخایی؛ صمد عدلی‌پور؛ مسعود کیانپور

6.

تجارب مدیریت احساسات در نظام مراقبت‌های پزشکی (مطالعه موردی شهر تورنتو)

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 25-52
مسعود کیانپور

7.

تجربة همسران از فرایند بومی‌سازی تلفن همراه در زندگی مشترک: مطالعة داده‌بنیاد در شهر اصفهان

دوره 29، شماره 3، مهر 1397، صفحه 41-66
الهه شعبانی افارانی؛ مسعود کیانپور؛ سهیلا صادقی فسایی

8.

تحلیل جامعه شناختی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی (موردمطالعه: شهر اصفهان)

دوره 29، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 18-40
ابراهیم انصاری؛ مسعود کیانپور؛ پری عطایی

9.

تحلیل مضمون تفکرات قالبی نسبت به قومیت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 59-76
مسعود کیانپور؛ لیدا ناصری

10.

جامعه شناسی احساسات

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 35-64
علی ربانی خوراسگانی؛ مسعود کیانپور

11.

جامعه‌شناسی احساسات مذهبی در زندگی روزمره (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-90
زهره عزیزآبادی؛ مسعود کیانپور

12.

سرمایه‌‌داری مجازی، زایش ستم و ژانوس رهایی: مطالعۀ‌‌ انتقادی برساخت ستم‌‌دید‌‌گی کردهای ایران در فیس‌‌بوک

دوره 30، شماره 3، مهر 1398، صفحه 23-46
نریمان محمدی؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی

13.

وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 117-138
مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجستهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب