1.

بررسی تأثیر هویت جنسیتی در رضایت شغلی کارفرمایان

دوره 25، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 59-70
فرشته قیصریه نجف آبادی؛ وحید قاسمی

2.

بررسی جامعه شناختی شخصیت قدرت طلب (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 23-40
وحید قاسمی؛ بدری برندگی

3.

بررسی سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه های سرمایه‌ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تأکید بر اجتماعی سازی دانش

دوره 22، شماره 4، دی 1390، صفحه 99-114
پیمان یارمحمدزاده؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ وحید قاسمی

4.

پدیدۀ داغ ننگ چاقی در زنان 44-15ساله در شهر یزد

دوره 28، شماره 3، مهر 1396، صفحه 41-60
فرزانه قانع عزآبادی؛ وحید قاسمی

5.

تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

دوره 27، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-26
مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر

6.

تبیین جامعه­شناختی تأثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزّت نفس با تأکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 91-111
وحید قاسمی؛ وحید قاسمی؛ مسعود کیانپور؛ فروغ کاظمی

7.

تبیین جامعه شناختی تأثیر دینداری‌ بر سرمایه اجتماعی درون گروهی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 22، شماره 2، تیر 1390، صفحه 21-46
وحید قاسمی؛ زهرا امیری اسفرجانی

8.

تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب‌های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 99-122
وحید قاسمی؛ رضاعلی نوروزی؛ رعنا محمدتقی نژاد

9.

تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 17-38
رضا علی نوروزی؛ وحید قاسمی؛ رعنا محمدتقی نژاد

10.

تدوین، پایایی سنجی، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس سنجش «درک عمومی از علم» در اصفهان

دوره 25، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 27-50
زهرا ماهر؛ وحید قاسمی

11.

سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال بختیاری

دوره 21، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 97-122
محمود کتابی؛ مهدی ادیبی سده؛ وحید قاسمی؛ ستار صادقی ده چشمه

12.

شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 43-68
وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا؛ رسول ربانی؛ زهرا ذاکری

13.

واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری و شیوع فساد در نظام بهداشت و درمان ایران

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 71-100
عاطفه مدبرنژاد؛ سید صمد بهشتی؛ وحید قاسمی؛ رامین مرادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب