1.

پایش خشکسالی و ارزیابی امکان پیش بینی آن در استان اردبیل با استفاده از شاخص SPI و مدل ANFIS

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 135-152
اکبر گل دوست؛ بهروز سبحانی

2.

پیش‌بینی دماهای حداکثر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شهرستان اردبیل

دوره 25، شماره 98، خرداد 1389، صفحه 57-78
حسین شایقی؛ بهروز سبحانی؛ بهروز سبحانی؛ سید اسعد حسینی؛ برومند صلاحی؛ بهروز سبحانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب