1.

بررسی ارتباط بین پارامترهای مهم ابر و بارش روزانه در ایران

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 23-42
علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ سعید جهانبخش؛ احمد رضا قاسمی

2.

بررسی تغییرات زمانی و مکانی مقدار پوشش ابر در ایران

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 85-102
احمدرضا قاسمی؛ علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ سعید جهانبخش

3.

بررسی وضعیت و شدت وارونگی های سطح پایین شهر تبریز طی دوره 2004 تا 2008

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 45-54
سعید جهانبخش اصل؛ رقیه روشنی

4.

تحلیل تغییرات زمانی و مکانی بارش های سالانه ایران

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 205-224
علی اکبر رسولی؛ احمد رضا قاسمی؛ رقیه روشنی؛ احمد رضا قاسمی

5.

ریز پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر تبریز با استفاده از روش AHP

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 167-180
علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ حسن محمودزاده؛ وحید امامی کیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب