1.

اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 55-66
بهلول علیجانی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی

2.

بررسی الگوهای همدید- دینامیک رویدادهای بارشی سنگین همرفت و غیر همرفت

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 215-238
مجید آزادی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ مجید آزادی؛ حمید نوری

3.

بررسی تغییرات الگوی فصلی بارندگی در استان همدان

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 33-48
زهره مریانجی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ سعید موحدی

4.

بررسی دمایی اثر ساز و کار جوی- دریایی خزر در بارش های سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی آن

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 201-225
مجید آزادی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ مجید آزادی؛ حمید نوری

5.

تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 56-37
محمد دارند؛ سید ابوالفضل مسعودیان

6.

تحلیل زمانی و مکانی رویداد‌های بارشی سواحل جنوبی خزر

دوره 26، شماره 100، فروردین 1390، صفحه 1-30
حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ مجید آزادی؛ مجید آزادی؛ حمید نوری

7.

تحلیل فراوانی جبهه‌زایی در زمان رخداد بارش‌های ابر سنگین ایران

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 1-24
بختیار محمدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

8.

شناسایی گونه‎های هوای اصفهان

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 65-86
سید ابوالفضل مسعودیان

9.

شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 25-38
سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ ناهید آتشی

10.

شناسایی و تحلیل الگوهای ناهنجاری ضخامت سرماهای فرین ایران زمین

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 105-120
سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب