1.

اقلیم شناسی بارش ایران با استفاده از تحلیل همساز ها

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 15-26
زهره مریانجی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی

2.

بررسی همزمانی پرفشار دریای سیاه و رخداد بارش روزانه در ایران زمین

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 1-16
سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

3.

شناسایی و پهنه بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 1-16
سید ابوالفضل مسعودیان؛ اسماعیل نصرآبادی؛ حسین عساکره

4.

شناسایی و تحلیل الگوهای ناهنجاری ضخامت سرماهای فرین ایران زمین

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 105-120
سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند

5.

گرمایش جهانی و ستبرای نیمۀ زیرین هواسپهر

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 1-12
مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان

6.

مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 81-94
ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند

7.

معرفی و مقایسه‌ی پایگاه داده‌ی اسفزاری با پایگاه‌های داده‌ی GPCC ، GPCP و CMAP

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 73-88
سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی؛ فاطمه رعیت پیشه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب