1.

تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 65-82
حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ عباسعلی رستگار

2.

موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 219-236
عباسعلی رستگار؛ غلامرضا امینی خیابانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب