1.

بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، اسفند 1394، صفحه 133-146
زین العابدین رحمانی؛ زین العابدین رحمانی؛ ملیحه رضایی

2.

بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 211-230
ملیحه رضایی فرح آبادی؛ زین العابدین رحمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب