1.

بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20
حسین بهمنی؛ سهیل نجات؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی

2.

بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 173-190
مریم کریمی داویجانی؛ محسن نظری؛ محسن نظری؛ محمدرحیم اسفیدانی

3.

خوشه‌بندی وفاداری مشتریان باشگاه مشتریان بانک ملت بر اساس اطلاعات دموگرافیک با استفاده از روش داده‌کاوی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-58
مسعود کیماسی؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ امیربهمن اسماعیلیان

4.

شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 135-156
محمدرضا پارسافرد؛ مرضیه سلطانی؛ حمزه محمدی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد علی حقیقی

5.

طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 23-40
محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن نظری؛ محمد آقایی؛ حامد عبدالعلی

6.

طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-144
زهرا کاشانی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ میترا معنوی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب