1.

بررسی گونه‌های گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی منطقۀ دلفارد، استان کرمان

دوره 15، شماره 56، آذر 1402، صفحه 1-28
بتول قنبری؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محسن شرافتمندراد

2.

بررسی مقدماتی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ گیاهان منطقۀ بوزداغی در استان خراسان شمالی

دوره 14، شماره 52، مهر 1401، صفحه 1-22
علی ملکشی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ یونس عصری؛ محبت نداف؛ مینا ربیعی

3.

تحلیل گیتاشناختی و بومزادی فلور منطقۀ حفاظت‌‌شدۀ البرز مرکزی (دامنه‌‌های ولوشت، داهلا و آزادکوه)

دوره 13، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 27-56
سیروس صابر آملی؛ یونس عصری؛ ولی اله مظفریان؛ غلام رضا بلالی؛ سعید افشارزاده؛ روح اله اسماعیلی

4.

کاربرد روش ترکیب گونه‌های معرف در طبقه‌بندی پوشش گیاهی

دوره 8، شماره 28، مهر 1395، صفحه 21-38
حامد اسدی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ سید محسن حسینی؛ یونس عصری؛ حبیب زارع

5.

مطالعه فلوریستیک کوه چال‌کبود شهرستان الشتر، استان لرستان

دوره 8، شماره 29، دی 1395، صفحه 51-68
یونس عصری؛ محبوبه حسنوند؛ محمد مهرنیا

6.

مطالعۀ فلوریستیک گیاهان آوندی منطقۀ حفاظت‌‌شدۀ قلاجه در استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 48، مهر 1400، صفحه 59-92
مصطفی نعمتی پیکانی؛ حمید اجتهادی؛ یونس عصری؛ امید اسماعیل زاده

7.

مطالعۀ فلوریستیک و مقایسۀ دو بخش مرکزی و ضربه‌گیر ذخیره‌گاه جنگلی تنگ‌خشک سمیرم در استان اصفهان

دوره 14، شماره 53، بهمن 1401، صفحه 17-48
حدیث اسدی؛ مریم حائری نسب؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ یونس عصری؛ محبت نداف

8.

معرفی فلور، شکل زیستی، عناصر رویشی و زیستگاه گیاهان اطراف سد سپیدرود

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 95-112
ایوب مرادی؛ یونس عصری؛ شهریار صبح زاهدی

9.

معرفی فلور، شکل‏ زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه‏های انجیلی (مطالعه موردی: منطقه ایزده نور)

دوره 8، شماره 29، دی 1395، صفحه 103-120
سونا آخوندنژاد؛ یونس عصری؛ طاهر خاکپور مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب