1.

بررسی تاکسونومی عددی گونه‌های جنس Aeluropus TRIN. از خانواده Poaceae (غلات) در ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1389، صفحه 85-102
فاطمه ابیوردی؛ مریم کشاورزی؛ مصطفی اسدی؛ مهوش سیفعلی

2.

بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان پناهگاه حیات وحش مهروییه کهنوج، کرمان، ایران

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 1-16
سیروس صابر آملی؛ مه لقا قربانلی؛ مصطفی اسدی؛ یونس عصری

3.

تنوع ریختی برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 2، شماره 3، تیر 1389، صفحه 11-24
حامد یوسف‌زاده؛ مسعود طبری؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ مصطفی اسدی؛ علی ستاریان؛ حبیب زارع

4.

جمعیت‌‌های Medicago minima (L.) Bartal در ایران: تنوع مورفولوژیکی بسیار و غیر مرتبط با توالی ناحیۀ ITS و پراکندگی جغرافیایی

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 53-72
زهره باقری؛ مصطفی اسدی؛ ارنست اسمال؛ ایرج مهرگان

5.

شناسایی تیپ‌های مختلف روزنه برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 17-28
حامد یوسف‌زاده؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ مسعود طبری؛ علی ستاریان؛ مصطفی اسدی

6.

مطالعات آناتومی برگ در تیره Typhaceae در ایران

دوره 4، شماره 11، شهریور 1391، صفحه 13-22
سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علیرضا ایرانبخش؛ مریم ملک‌لو؛ مصطفی عبادی

7.

مطالعه پوشش کُرکی بلوط‌های غرب ایران

دوره 6، شماره 19، آبان 1393، صفحه 123-134
محمد مهرنیا؛ مصطفی اسدی

8.

مطالعه تاکسونومی زیرجنس Schedonorus (P. Beauv.) Peterm. از جنس Festuca L. در ایران

دوره 5، شماره 16، آبان 1392، صفحه 69-74
سید ذبیح‌اله حسینی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر؛ حجت‌اله سعیدی؛ مصطفی اسدی

9.

مطالعه تشریحی برگ و ساقه گونه‌های جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 49-66
طاهر نژادستاری؛ سید محمد مهدی حمدی؛ فاطمه حیدریان؛ مصطفی اسدی

10.

مطالعۀ موقعیت تاکسونومیک گونۀ Medicago sinskiae: شواهدی از اطلاعات ریخت‌‌شناسی و مولکولی

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 1-14
راحله زارعی؛ ارنست اسمال؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب