1.

بررسی سیتوتاکسونومی جنس Vicia از تیره Fabaceae در ایران

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 35-48
نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد

2.

بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه زریوار، مریوان، کردستان

دوره 8، شماره 29، دی 1395، صفحه 69-102
محمد عارف تبد؛ نسترن جلیلیان؛ حسین معروفی

3.

بررسی کاریوتیپی گونه‌هایی از بخش Vicia متعلق به جنس L. Vicia از تیرهLindl. Fabaceaeدر ایران

دوره 3، شماره 6، خرداد 1390، صفحه 17-24
نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر

4.

گیاهان دارویی‌ استان‌ کرمانشاه‌

دوره 4، شماره 11، شهریور 1391، صفحه 69-78
مصطفی نعمتی پیکانی؛ نسترن جلیلیان

5.

مطالعه فلوریستیک منطقه کوه بهارآب در رشته‌کوه زاگرس (منطقه مرزی بین استان‏های کرمانشاه و ایلام، ایران)

دوره 6، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 65-76
نسترن جلیلیان؛ آزیتا شیخی؛ محمد مهدی دهشیری

6.

مطالعۀ ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و گرده‌شناسی جنس (Thymelaeaceae) Daphne L. در ایران

دوره 9، شماره 33، دی 1396، صفحه 47-64
حامد خدایاری؛ اکرم فرامرزی؛ نسترن جلیلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب