1.

ارزیابی روابط خویشاوندی کمپلکس Festuca-Lolium در ایران با استفاده از ردیف‌خوانی ناحیه بین ژنی trnH-psbA ژنوم کلروپلاستی

دوره 7، شماره 23، تیر 1394، صفحه 57-68
سهیلا رئیسی چهرازی؛ مجید شریفی تهرانی؛ حجت‌اله سعیدی

2.

بررسی فلور کوه شیت در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 61-76
رقیه دهقانی؛ مجید شریفی تهرانی؛ حمزه علی شیرمردی

3.

تجمیع داده‌های فلوریستیک و اطلاعات نمونه‌های هرباریومی در ایران: طرح یک ساختار داده

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 75-94
مجید شریفی تهرانی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

4.

جنس Fritillaria از تیره Liliaceae در ایران: پراکنش و نامگذاری گونه‌ها

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 49-70
مجید شریفی تهرانی؛ محفوظ ادوای؛ لیلا شبانی

5.

جنس Matricaria L. (Anthemideae, Asteraceae) در ایران: مطالعه کموتاکسونومیک بر اساس فلاونوئیدها

دوره 3، شماره 8، آذر 1390، صفحه 25-34
مجید شریفی تهرانی؛ نصراله قاسمی

6.

روابط فنتیک Lolium s.l. از تیره Poaceae در ایران بر اساس پروفایل لکه‌های فلاونوئیدی و صفات ریخت‌شناسی کمّی

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 97-110
سهیلا رئیسی چهرازی؛ حجت‌اله سعیدی؛ مجید شریفی تهرانی

7.

مروری بر تحلیل ساختار جمعیت با نشانگرهای مولکولی غالب و معرفی نرم‌افزار جدید STRUCTUREasy

دوره 10، شماره 36، مهر 1397، صفحه 35-48
مجید شریفی تهرانی

8.

مطالعه روابط فنتیک میان جمعیت‌های طبیعی گیاه شیرین‌بیان (تیره باقلائیان) در ناحیه زاگرس مرکزی ایران بر اساس داده‌های ریخت‌شناسی کمّی، ترکیبات فلاونوئیدی و محتوای گلیسیریزین

دوره 4، شماره 13، دی 1391، صفحه 59-72
مجید شریفی تهرانی؛ اشکان کاظمی؛ لیلا شبانی

9.

معرفی نرم‌افزار جدید CheckName با کاربرد در تجمیع و افزایش دقت و صحت فهرست‌های فلوریستیک

دوره 6، شماره 20، آذر 1393، صفحه 111-122
مجید شریفی تهرانی

10.

مفسر دستورات APL و برنامۀ کامپیوتریListMaker برای پایگاه داده‌های فلوریستیک Alamut

دوره 11، شماره 38، خرداد 1398، صفحه 55-78
مجید شریفی تهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب