1.

جایگاه ادغام موضوع درونی (کردی سورانی)

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 215-230
سامان میهمی؛ یادگار کریمی

2.

ساختار موضوعی اسم‌فعل: بررسی موردی زبان کردی (گونه‌ی سنندجی)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 199-218
یادگار کریمی؛ نیاز تیشه گران

3.

ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 99-120
یادگار کریمی؛ الهه نجفی

4.

مطابقه در نظام کُنایی (ارگتیو) زبان های ایرانی: رقابت واژه بست و وند الف

دوره 4، شماره 7، آذر 1391، صفحه 1-18
یادگار کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب