1.

ابزارهای انگیختگی در نشانه‌های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره‌ی خانگی

دوره 2، شماره 3، آذر 1389، صفحه 37-56
علی ایزانلو؛ شهلا شریفی

2.

بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده‌شناسی

دوره 1، شماره 1، آذر 1388، صفحه 47-62
شهلا شریفی

3.

بررسی ضمایر واژه‌بستی در برخی گویش‌های فارسی خراسان‌های رضوی و جنوبی

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1-14
شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری

4.

بررسی معنایی افعال وجهی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده‌شناسی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 217-230
شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری

5.

بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 65-76
مریم طبیعی؛ شهلا شریفی؛ زهره قاری

6.

رابطۀ بسامد و توزیع صفات حسی با سلسله‌مرتبۀ متوسط قدرت درکی در داستان‌های کوتاه رئال و سوررئال فارسی معاصر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 101-118
شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری

7.

مقایسۀ پدیدۀ مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-16
الهام اخلاقی؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو

8.

همبستگی تابوهای جنسی در فیلم‌های کمدی ایرانی و فروش گیشه

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 199-217
ساجده عسکری؛ علی ایزانلو؛ شهلا شریفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب