1.

آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز)

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 19-38
محمد عباس زاده؛ عیسی عابدینی؛ محمدرضا حسنی؛ مرتضی مبارک بخشایش

2.

بررسی تأثیر رسانه‏های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 79-94
علی خواجه بی شک؛ محمد عباس زاده؛ کمال کوهی

3.

بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان (مورد مطالعه: نوجوانان پسر شهر زنجان)

دوره 5، شماره 3، آبان 1395، صفحه 35-50
داود فاطمی؛ عارف رحیمی؛ موسی سعادتی؛ محمد عباس زاده

4.

طراحی الگوی شناختی بازماندگان بیماری سرطان با رویکرد پدیدارشناسی: مطالعۀ موردی بیماران در شهر ارومیه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 109-136
محمد عباس زاده؛ فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ معصومه قاسمی

5.

«مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق» (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 25-44
محمد عباس زاده؛ حامد سعیدی عطایی؛ زهرا افشاری

6.

مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 25-52
محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده؛ زنده یاد رسول ربانی؛ بتول محمود مولایی کرمانی؛ سید رضا اسلامی بناب

7.

مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

دوره 4، شماره 2، آبان 1394، صفحه 69-86
محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزده اقدم؛ آرزو موسوی

8.

مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان

دوره 6، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-16
محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ شیدا پریزاد بنام

9.

مطالعۀ روزمره‌شدن نظارت در میان دانشجویان دانشگاه تبریز: یک نظریۀ زمینه‌ای

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-18
محمد عباس زاده؛ سجاد مسگرزاده

10.

واکاوی پدیدارشناسانۀ تجربۀ لاغری در بین زنان شهرستان نقده

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-128
معصومه قاسمی؛ محمد عباس زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب