1.

رخساره زیستی کنودونت‌های مرز دونین – کربونیفر در ایران مرکزی (برش‌های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2) و مقایسه آنها با برش‌های حوضه آلپ در اروپا و ارتباط آنها با حادثه زیستی هنگنبرگ

دوره 28، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 59-80
مهدی یزدی؛ علی بهرامی

2.

زیست چینه‏نگاری نهشته‏های دونین پسین در برش چاه ناصر، شمال غرب خرانق (ناحیه یزد) براساس فونای کنودونت

دوره 30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-34
مهدی یزدی؛ علی بهرامی؛ محمد زارع

3.

زیست چینه‏نگاری نهشته‏های دونین‏ میانی- بالایی سازند بهرام در برش کوه رضاآباد (جنوب غربی دامغان)

دوره 33، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 49-68
بهرام راضی علیپور؛ علی بهرامی؛ مهدی یزدی

4.

زیست‌چینه‌نگاری و زیست‌رخساره‌های کنودونتی نهشته‌های دونین پسین- کربنیفر پیشین در برش چلچلی- شمال غرب شاهرود (البرز شرقی)

دوره 36، شماره 4، دی 1399، صفحه 59-86
علی بهرامی؛ مهدی یزدی؛ سید محمود حسینی نژاد

5.

زیست چینه‌نگاری و زیست رخساره‌های نهشته‌های دونین سازند بهرام در برش کوه شوراب (جنوب غرب دامغان) بر اساس فونای کنودونتی

دوره 32، شماره 3، مهر 1395، صفحه 75-92
مهدی هویدا؛ علی بهرامی؛ مهدی یزدی

6.

فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته‌های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان

دوره 37، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-22
فتانه زمانی؛ مهدی یزدی؛ علی بهرامی؛ حامد عامری؛ کاترین جیرارد؛ کلودیا اسپالتا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب