1.

بررسی علل و پیامدهای قتل امام قلی‌خان، حاکم فارس، در عصر شاه صفی (1042هـ ق)

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 1-32
جهانبخش ثواقب

2.

بررسی و تحلیل مناسبات سیاسی- نظامی شیوخ صفوی با شَروان‌شاهان (900-864 هـ .ق./1495-1460م.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-34
جهانبخش ثواقب

3.

تحلیل زمینه‌های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-24
جهانبخش ثواقب؛ طاهره زکیئی

4.

تکاپوهای سیاسینظامی خاندان بابان در کردستان ایران و پیامدهای آن (1105تا1193ق/1694تا1779م)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-91
جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری

5.

چرایی حکومت فرهادمیرزا معتمدالدوله بر کردستان و پیامدهای آن (1284تا1291ق/1867تا1874م)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 227-255
جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری

6.

نقش شاملوها در تأسیس و تداوم دولت صفویه (984- 906ق.)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-48
فروغ بازگیر؛ جهانبخش ثواقب

7.

نگرشی بر شورش شاه قلندر در عصر صفویه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 17-50
جهانبخش ثواقب؛ محمد مهدی روشنفکر

8.

واکاوی رویارویی‌‌های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930تا1038ق/1523تا1629م)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 253-276
جهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب