1.

انجمن ملی اصفهان و فداییان مجلس در مشروﻃﮥ اول (1324تا1326ق/1906تا1908م)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 189-205
محمدعلی رنجبر؛ نوراله عبداللهی

2.

برآمدن شاه اسماعیل اول از منظر ونیزیان؛ باز خوانی منابع ترجمه نشده ایتالیایی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 35-52
محمدعلی رنجبر؛ محمد حسن رحیمیان

3.

تعامل دین ودولت در دوره شاه صفی؛ مطالعه موردی علی نقی کمره ای (1060-953 ق.)

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 95-110
انسیه سادات حسینی شریف؛ محمد علی رنجبر

4.

قزلباشان ایناللو و قمه‌زنی در شهر چادگان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 71-84
نوراله عبداللهی؛ محمدعلی رنجبر

5.

مواجهه محقق کرکی با استقرار حاکمیت صفوی در عصر شاه اسماعیل اول (907-930ﻫ.ق)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 107-136
محمدعلی رنجبر؛ محمدتقی مشکوریان

6.

نقش سید مرتضی اهرمی و آخوند خراسانی در قیام مردم بوشهر (1327 ق. )؛ باز خوانی اسناد

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 87-108
محمدعلی رنجبر

7.

واکاوی اندیشه سیاسی – مذهبی ملاحسین واعظ کاشفی (910-820ق.)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 17-32
علی امینی زاده؛ محمد علی رنجبر

8.

واکاوی رابطۀ نافرجام ونیزیان با شاه تهماسب صفوی: براساس منابع ترجمه‌نشدۀ ایتالیایی

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 99-112
محمد حسن رحیمیان؛ محمدعلی رنجبر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب