1.

بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-18
علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی

2.

بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 109-126
علی اکبر کجباف؛ حسین میرجعفری؛ فریدون نوری

3.

تبیین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نهادهای جدید (آموزش و مطبوعات) در ایران و نقش این عوامل در شکل‌گیری زمینه‌های انقلاب اسلامی ایران (۱۳۳۲ تا 1357 ش/1953 تا ۱۹۷۹ م)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 15-34
مرتضی دهقان نژاد؛ علی اکبر کجباف؛ عبدالکاظم مجتبی زاده

4.

تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه

دوره 10، شماره 3، آبان 1397، صفحه 41-59
علی اکبر کجباف؛ مجتبی منصوریان؛ اصغر فروغی ابری

5.

تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م

دوره 3، شماره 3، دی 1390، صفحه 29-58
علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ کورش هادیان

6.

تحلیل و نقش رقابت‌های حمدانی ـ بریدی در رشد و ارتقای آل‌بویه

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 33-40
علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ عبدالرفیع رحیمی

7.

زمینه‌های بحران ارزاق عمومی (غله) توسط بریتانیا در ایران و مدیریت بر آن در ﻧﻴﻤﮥ غربی کشور سال‌های 1296و1297ش/1917و1918م

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-34
میثم صاحب؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد

8.

ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 19-36
محسن مؤمنی؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری

9.

نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان (بین سالهای898-905هـ. ق)

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 1-16
حسین میرجعفری؛ اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر کجباف؛ محمد شورمیج

10.

نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1210 تا ۱۳۴۴ق/1۷۹۶ تا ۱۹۲۵م)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 39-54
علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ سمیه بختیاری

11.

نگرشی بر آسیب‌های اقتصادی ایران عصر صفوی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 35-48
علی اخضری؛ علی اکبر کجبافسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب