1.

بررسی تطبیقی جایگاه روایات امام صادق (ع) در تفسیرهای لطائف‌الإشارات و کشف‌الأسرار

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 19-36
رضا طباطبایی عمید؛ قدرت ا... خیاطیان؛ عظیم حمزئیان

2.

تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 19-44
عظیم حمزئیان؛ قدرت ا... خیاطیان؛ سمیه خادمی

3.

مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-42
صبا فدوی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب