1.

تأملی در گزارش بیت‌هایی از کلیات شمس در فرهنگ جهانگیری

دوره 17، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 41-55
حمید آقاجانی؛ مجید منصوری

2.

تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟!

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 21-32
علی محمد موذنی؛ مجید منصوری

3.

تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 23-46
عبدالرضا سیف؛ مجید منصوری

4.

یک قصیده در دو دیوان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 51-74
عبدالرضا سیف؛ مجید منصوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب