1.

بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی و ارایۀ راهبردهای ساماندهی آنها نمونة موردی: سکونتگاه‌های واقع در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 75-100
جمال محمدی احمدیانی؛ محمدجاسم شاهسونی؛ نسرین شریفی

2.

برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل Swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-24
اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ محمد علی فیروزی؛ مجید گودرزی

3.

تحلیل ساختار فضایی– کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد نوسازی و بهسازی(مطالعه موردی: بافت فرسوده‌ شهر دوگنبدان)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 105-128
جمال محمدی؛ سیروس شفقی؛ محمد نوری

4.

تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG شهر شیراز

دوره 1، شماره 4، فروردین 1391، صفحه 111-132
جمال محمدی؛ میثم رضایی

5.

راهکار مدیریت بحران کاربری‌ها با تأکید بر کاربری‌های حساس شهری (مکان پژوهش: شهر یاسوج)

دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 37-58
اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ حسین حسینی خواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب