1.

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نقش عقل و شرع در استکمال انسان، بر مبنای رویکرد صدرایی

دوره 7، شماره 16، مهر 1395، صفحه 49-68
حجت ابراهیم نجف آبادی؛ جعفر شانظری

2.

بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 1-20
فریبا اکبرزاده؛ مهدی دهباشی؛ جعفر شانظری

3.

بررسی و تطبیق جعل یا کشف معنای زندگی در اندیشه کیرکگور و سارتر

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 65-80
جعفر شانظری؛ علیرضا فرجی

4.

روش تأویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه

دوره 1، شماره 2، تیر 1389، صفحه 103-116
جعفر شانظری؛ تقی اجیه

5.

مقایسه راه حل مساله شر از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی با توجه به وجود مستقل و رابط

دوره 6، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 31-42
معصومه وحیدی؛ جعفر شانظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب