1.

ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم‌های قدرت - گاز طبیعی یکپارچه در حضور منابع ‌ذخیره گاز: مدل مبتنی بر یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403
مصطفی شبانیان پوده؛ رحمت الله هوشمند

2.

الگوریتم محاسبه قابلیت اطمینان در مسئله تجدید آرایش با حضور منابع تولید پراکنده

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 39-48
فاضل عباسی؛ مهدی بانژاد؛ رحمت الله هوشمند؛ فتاح حسن‌زاده

3.

بهینه‌سازی همزمان جابجایی فازها، بازآرایی و جایابی DG در شبکه‌های توزیع با استفاده از الگوریتم BF-SD

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 55-70
محمدرضا کاوه؛ رحمت الله هوشمند؛ محمد مدنی

4.

پیش بینی کوتاه مدت قیمت برق با استفاه از روش ترکیبی ANFIS-PSO

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 63-72
یاسر رئیسی؛ رحمت الله هوشمند

5.

پیشنهاد بهینه تولید واحدهای بادی جهت بهره برداری هماهنگ این واحدها با سایر ‏نیروگاه‏ها‌‏ی تجدیدپذیر در بازار برق ‏

دوره 5، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 45-62
معین پرستگاری؛ رحمت الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ امیرحسین زارع نیستانک

6.

تشخیص داده بد در تخمین حالت شبکه‌های قدرت در اثر حمله سایبری به اندازه‌گیری‌ها با استفاده از الگوریتم‌های پتانسیل و باقیماندۀ تعمیم‌یافته

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 13-30
سمیرا امینی؛ رحمت الله هوشمند؛ محمد عطایی

7.

تعیین سهم بارهای هارمونیک‌زا در آلودگی هارمونیکی شبکه براساس دسته‌بندی هوشمند

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 41-56
مهدی تدین؛ رحمت الله هوشمند؛ آرش کیومرثی؛ مهدی ترابیان

8.

جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور برای حفظ رؤیت پذیری کامل شبکه‌های قدرت در صورت خروج تکی خطوط

دوره 2، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 25-36
علی انشایی؛ رحمت الله هوشمند؛ فریبرز حقیقت دار فشارکی

9.

روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS

دوره 3، شماره 3، آبان 1391، صفحه 25-40
حبیب عموشاهی؛ رحمت الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ مجید معظمی

10.

طراحی همزمان اجزاء سیستم اندازه گیری فراگیر در شبکه های قدرت مدرن با هدف کمینه سازی هزینه کل

دوره 7، شماره 2، تیر 1395، صفحه 53-62
مصطفی بگ محمدی؛ رحمت الله هوشمند؛ فریبرز حقیقت دار فشارکی

11.

یک پایدارساز فازی خودjتنظیم جدید با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی برای سیستمهای قدرت چند ماشینه

دوره 2، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 75-88
جلال رضوی مقدم؛ امین خدابخشیان؛ رحمت الله هوشمند

12.

یک روش جدید بارزدایی فرکانسی بهینه بلادرنگ با استفاده از شاخص های سطح امنیت سیستم قدرت و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 81-104
مجید معظمی؛ امین خدابخشیان؛ رحمت الله هوشمند

13.

یک طراحی چند هدفه جدید برای جایابی بهینه واحدهای توربین گازی به منظور بهبود قابلیت خودراه اندازی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 19-32
محمدرضا اسماعیلی؛ امین خدابخشیان؛ رحمت الله هوشمند

14.

کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه‌های توزیع با هماهنگی خازن و OLTC با استفاده از منطق فازی

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 45-60
محدثه مختاری؛ مهدی قلی پور؛ رحمت الله هوشمند؛ عباس معرفتسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب